Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Skład Komitetu Organizacyjnego

1. Grażyna Karlak: przewodnicząca komitetu
2. Bolesław Wójcik: z-ca przewodniczącej komitetu, wicewójt gminy Jabłonka
3. Karolina Strama: z-ca przewodniczącej komitetu p.o. dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce
4. Bernadeta Plaszczak: z-ca przewodniczącej komitetu, dyrektor Centrum Usług Wspólnych
5. Artur Górka: sekretarz gminy Jabłonka
6. Eugeniusz Moniak: przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
7. Danuta Sarniak: skarbnik gminy Jabłonka
8. Maria Łaciak: dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce
9. Katarzyna Karkos: p.o. dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej, nauczycielka historii
10. Andrzej Kwiecień: nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku
11. Małgorzata Liśkiewicz: adwokat
12. Katarzyna Miąskowska: nauczycielplastyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej
13. Jerzy M. Roszkowski: historyk, bibliotekoznawca, archiwista, doktor habilitowany nauk humanistycznych
14. Jan Łabus: emerytowany nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
15. Barbara Zgama: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku, nauczycielka języka polskiego
16. Jan Kuczkowicz: komendant Gminny OSP
17. Andrzej Buroń: prezes Zarządu Gminnego OSP
18. Józef Machaj: prezes Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Jabłonce
19. Przemysław Olenderek: dyrektor Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce
20. Grażyna Wierczek: dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
21. Emilia Rutkowska: była dyrektor Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
22. Jadwiga Pilch: kustosz Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
23. Aniela Stopka: była dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
24. Andrzej Woszczek: były sekretarz gminy Jabłonka
25. Magdalena Dziubek: senior, działacz społeczny
26. Andrzej Madeja: senior, działacz społeczny
27. Piotr Pukowski: kierownik Zakładu Usług Komunalnych
28. Anna Tomala: referent, współpraca ze stowarzyszeniami i związkami