List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do uczestników obchodów 100. rocznicy przyłączenia Orawy do Polski w Jabłonce

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do uczestników obchodów 100. rocznicy przyłączenia Orawy do Polski w Jabłonce

Warszawa, 16 lipca 2020 roku

Organizatorzy i uczestnicy obchodów
100. rocznicy przyłączenia Orawy do Polski
w Jabłonce

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Jabłonce na obchodach 100. rocznicy przyłączenia Orawy do Polski. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym czasie, kiedy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, upamiętniają Państwo przełomowe wydarzenia w dziejach swojej rodzinnej ziemi – ważne dla całej naszej Ojczyzny. Słowa uznania i gratulacje kieruję do przedstawicieli władz samorządowych i całej społeczności regionu.

Chcę gorąco podziękować za to, że czczą Państwo pamięć swoich poprzedników, którzy przez wieki, żyjąc pod obcym panowaniem, zachowali własną narodową tożsamość. A kiedy zegar historii wybił godzinę wolności, pomimo niepewnej sytuacji międzynarodowej i najazdu bolszewickiego całym sercem zaangażowali się na rzecz przyłączenia swojej małej ojczyzny do odrodzonego państwa polskiego. I jestem przekonany, że zasłużyli na wieczną cześć i wdzięczność potomnych jako bohaterowie Niepodległej.

Uważam za szczególnie cenne, że obecne uroczystości łączą Państwo z działaniami naukowymi i edukacyjnymi. Jest to niezwykle ważne, aby prawda o walce o polskość Orawy oraz pamięć o jej uczestnikach trwały, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Młodzi mieszkańcy tego regionu, spoglądając wstecz na historię ojczystą, mogą odwoływać się do dziedzictwa przodków i ich chwalebnych czynów z czasów wybijania się Rzeczypospolitej na niepodległość i scalania ziem polskich. Odbudowa struktur państwowych i gospodarki narodowej oraz rozkwit życia kulturalnego i społecznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego były wspaniałym sukcesem, na który pracowały miliony naszych rodaków. Także społeczność polskiej Orawy miała w tym dziele swój istotny udział.

Jubileuszowe świętowanie rocznic najważniejszych wydarzeń sprzed stu lat nie jest tylko wspominaniem przeszłości, lecz przede wszystkim niesie ważne przesłanie dla nas, współczesnych Polaków. Jest to wielka lekcja miłości Ojczyzny – naszej obecnej wolnej Polski. W świetle dawnych doświadczeń możemy pełniej niż na co dzień dostrzec i docenić zasadnicze znaczenie, jakie dla narodu ma posiadanie własnego suwerennego państwa. A patrząc na przykład tamtego pokolenia, które Niepodległą wywalczyło, możemy czerpać inspirację do jak najlepszej, rzetelnej pracy dla dobra wspólnego – naszej Rzeczypospolitej. To od naszego wytrwałego wysiłku zależy przyszłość nas wszystkich razem i każdego z osobna. Nasz własny trud umacnia bezpieczeństwo i buduje pomyślność całego narodu. Aktywność obywateli w sprawy publiczne napełnia zaś struktury państwowe duchem patriotycznego zaangażowania.

Dlatego chcę życzyć Państwu tu, na polskiej Orawie, a zarazem rodakom w całym kraju, by trwające obchody były źródłem radości i dumy z dokonań poprzedników, a zarazem też z naszych własnych współczesnych osiągnięć. Niech świętowanie jubileuszu stulecia Niepodległej daje nam siłę do dalszej służby Ojczyźnie poprzez działalność zawodową i społeczną. I niech jego owocem i przedłużeniem stają się nowe pożyteczne inicjatywy gospodarcze, artystyczne, dobroczynne, naukowe i wszelkie inne, w których wyrażać będziemy wartości i dążenia, jednoczące naszą biało-czerwoną wspólnotę w drodze przez dzieje.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List został odczytany podczas uroczystości przez Piotra Nowackiego, Doradcę Prezydenta RP.

 

Link : www.prezydent.pl

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1391,do-uczestnikow-obchodow-100-rocznicy-przylaczenia-orawy-do-polski-w-jablonce.html