Biało-czerwona Orawa

Biało-czerwona Orawa

W 2020 roku w gminie Jabłonka dobiega końca realizacja trzyletniego programu edukacyjno-kulturalnego 2018−2020 poświęconego odzyskaniu przez Polskę niepodległości i upamiętniającego przyłączenie do niej części Górnej Orawy. Nad jego kształtem i wykonaniem czuwał Komitet Organizacyjny obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie Jabłonka. Obchody rocznicy stulecia przyłączenia części Orawy do Polski zostały zaplanowane na połowę lipca, gdy co roku odbywa się Orawskie Lato. Przez pandemię koronawirusa COVID-19 plany czterodniowego świętowania uległy skróceniu do dwóch dni. Pierwszy dzień miał charakter historyczny, to powrót do wydarzeń z lat 1918-1920.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15. 00. W holu siedziby Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce została przygotowana wystawa okolicznościowa pt. Wydarzenia na Orawie w latach 1918-1920, z którą mógł się zapoznać każdy z uczestników uroczystości indywidualnie.

Bezpośrednio po powitaniu gości oraz przemówieniu wójta gminy Antoniego Karlaka odbyła się promocja dwóch książek i płyty wydanych z myślą o naszych gminnych obchodach. A oto ich autorzy i tytuły:
dr hab. Jerzy M. Roszkowski, Działania na rzecz przyłączenia Orawy do II Rzeczypospolitej 1918-1920. Zasłużeni w tym czynie;
mgr Łukasz Wiater „My tu Polocy”. Niezwykłe życiorysy orawskich Bojowników Niepodległości.

Każdy z autorów przedstawił krótką rekomendację swej książki. Były kwiaty i podziękowania. Następnie zebrani w sali widowiskowej obejrzeli teledysk i wysłuchali na żywo piosenkę „Ide do Polski” w wykonaniu Andrzeja Dziubka i przyjaciół „Pokłon Orawie” płyta nagrana przez Andrzeja Dziubka i jego przyjaciół zawiera orawskie przyśpiewki oraz teksty gwarowe Zbigniewa Tlałki i Andrzeja Dziubka, do których muzykę skomponował lider zespołu De Press. Warto wspomnieć o współpracy z Jonasem Kjarnsrod – perkusja w utworach „Kościół w Orawce”, „Na Orawie” i „Śleboda” oraz Adamem Warasem akordeon w utworze „Ide do Polski”

Po promocji przyszedł czas na konferencję naukową.

O godz. 16.00 rozpoczęła się konferencja naukowa. Referaty wygłosiło siedmiu prelegentów. Sześciu z nich przybliżyło ważne wydarzenia z historii Orawy lat 1918-1920 oraz ich wpływ na losy naszej małej ojczyzny i sytuację jej mieszkańców. Zostały przywołane znane postaci, a także ci mniej znani bohaterowie. Zebrani wysłuchali licznych ciekawostek o ludziach i zdarzeniach. Gość ze Spisza przybliżył sylwetki kilku wybranych Spiszaków, których działalność wpłynęła na przebieg wydarzeń w tamtym regionie w latach 1918-1920.
Potomkowie orawskich Bojowników Niepodległości, w ostatnim referacie usłyszeli o swoich przodkach odznaczonych medalami za walkę o przyłączenie Orawy do Polski.
Na zakończenie został wyemitowany film Dariusza Walusiaka pt. „Droga do Polski”. Przyjęty bardzo ciepło przez widzów.

Publiczność zebrana w sali widowiskowej Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce wytrwała do końca programu. Serdecznie dziękujemy za obecność.
Przez całe popołudnie i wieczór omawianym zagadnieniom historycznym towarzyszyły fragmenty tekstu Melchiora Wańkowicza pt. „Na Orawie” cytowane przez Barbarę Zgamę.
Nie może zabraknąć i tu słów tego wielkiego polskiego reportażysty i publicysty. Takimi słowami zakończył się pierwszy dzień uroczystych obchodów stulecia przyłączenia części Górnej Orawy do Polski:

Wracałem do „starej Polski”. (…) Konik góralski pode mną niespokojnie prychał, wietrzący strachy nocy. Zdałem się na jego instynkt, nie myśląc o drodze. Myślałem o tym, że w odczuwaniu moim poszerzyła mi się dzisiaj Ojczyzna. Melchior Wańkowicz

Zapraszamy jutro o godz. 16.00 msza św., o 18.00 odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

tekst: bz

foto. Łukasz Sowiński