Uroczystość nadania imienia księdza Jana Sczechowicza Szkole Podstawowej w Orawce

Uroczystość nadania imienia księdza Jana Sczechowicza Szkole Podstawowej w Orawce

3 września 2018 roku miała miejsce uroczystość nadania imienia księdza Jana Sczechowicza Szkole Podstawowej w Orawce. Swoją obecnością uświetnili ten dzień parlamentarzyści: Anna Paluch, Edward Siarka, delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Szentendre na Węgrzech, Radni Powiatowi, władze Gminy Jabłonka oraz wielu innych szacownych Gości.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, której przewodniczył Jego Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wraz z księżmi pochodzącymi z Orawki oraz dekanatu orawskiego. W koncelebrze służył również proboszcz miasta Szentendre – Gyorgy Blanckenstein. W trakcie mszy poświęcony został Sztandar Szkoły Podstawowej w Orawce, na rewersie którego znajduje się godło państwowe – srebrny orzeł  z głową ozdobioną złotą koroną, zwróconą w prawo. Wokół godła jest  napis prezentujący cztery cnoty: „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”. Awers jest biały, w jego środku umieszczona jest rekonstrukcja herbu szlacheckiego księdza Jana Sczechowicza, który przedstawia na niebieskim polu czerwone serce z wbitym w nie mieczem, oparte na zielonym pagórku, ujęte w parę czarnych skrzydeł orlich. U góry znajdują się słońce i księżyc, w klejnocie gołębica z gałązką oliwną w dziobie.
Po mszy świętej zebrani udali się przed grób lotników, którzy zginęli podczas II wojny światowej w Orawce i zostali pochowani na tutejszym cmentarzu przed kościołem. Modlitwę w intencji poległych w czasie II wojny światowej poprowadził Jego Eminencja Ksiądz kardynał. Po modlitwie nastąpiło złożenie wieńca przez Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka w imieniu Samorządu Gminy Jabłonka, następnie przez koło partii Prawo i Sprawiedliwość oraz przez uczniów w imieniu społeczności szkolnej. Po modlitwie zebrani przemaszerowali uroczyście do szkoły prowadzeni przez muzykę orawską kapeli Koliba i poczty sztandarowe.
W szkole podczas uroczystego apelu na sali gimnastycznej, po odśpiewaniu hymnu państwowego, miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie hymnu szkoły, którego słowa napisała pani Irena Grobarczyk, a muzykę skomponował pan Jan Palenik. Następnie powitano wszystkich gości, a Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Moniak odczytał uchwałę Rady Gminy o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Orawce. Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar Pani Dyrektor Marii Fifańskiej, a następnie trafił on na ręce uczniów z pocztu sztandarowego. Przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie.
W dalszej części uroczystości Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił wielofunkcyjne boisko sportowe, które zostało wybudowane przez Gminę Jabłonka w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Na boisku młodsi uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny, natomiast starsi na sali gimnastycznej. Zebrani mogli zobaczyć spektakl według misterium księdza Pawła Kubaniego pod tytułem Orawskie Betlejem. Odbyło się także rozstrzygnięcie dwóch konkursów szkolnych (historycznego i plastycznego) związanych z uroczystością i wręczenie nagród uczniom.