Nowa siedziba Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce

Nowa siedziba Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce

Pierwszego września 2018 roku, dzięki staraniom Wójta Gmina Jabłonka – Pana Antoniego Karlaka, zaangażowaniu władz Gminy oraz przy współpracy lokalnej społeczności oddano do użytku nową siedzibę Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce. Tym samym zainaugurowano nowy, wyjątkowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość swoją obecnością uświetnił minister Marian Banaś, parlamentarzyści; Pani Anna Paluch i Edward Siarka, Starosta powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, Radni Powiatowi, byli wójtowie Gminy Jabłonka, władze Gminy oraz wielu szacownych Gości. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w Kościele Parafialnym  pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. Mszę Świętą koncelebrował  Ks. proboszcz Kazimierz Czepiel – dziekan dekanatu orawskiego, wraz z Ks. Piotrem Grotowskim – proboszczem parafii pw. Św. Stefana w Lipnicy Małej oraz Ks. Grzegorzem Łomzikiem – proboszczem parafii pw. Św. Brata Alberta w Jabłonce-Borach. Następnie wszyscy goście spotkali się przed nowo otwieranym budynkiem. Po  przecięciu wstęgi, przy wtórze trąbit Haniaczyków, Wójt Gminy Antoni Karlak przekazał dyrektorowi szkoły – Markowi Ciesielskiemu, symboliczny klucz do budynku, a Ks. proboszcz Kazimierz Czepiel poświęcił nowy budynek szkoły i odmówił modlitwę za wszystkich, którzy będą z niej korzystali. Zaproszeni goście zwiedzili oddawany obiekt, a następnie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej. W 2013 roku we wrześniu szkoła otworzyła swe podwoje po raz pierwszy. Pierwszych stu uczniów podjęło naukę gry na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, altówce, flecie, saksofonie, perkusji, trąbce. Powstał chór, rozpoczęły się występy. Zajęcia odbywały się pięknym i nowoczesnym, jednak do potrzeb szkoły, szkoły muzycznej nie dostosowanym. I już wtedy Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak mówi – zbudujemy dla szkoły budynek. Mimo że przecież Jabłonka to mała miejscowość, gmina wiejska, a szkoła muzyczna to przedsięwzięcie ogromne. Drugi rok pracy szkoły  powstała klasa gitary – bardzo pożądana i oczekiwana oraz klasa wiolonczeli i klarnetu. Szkoła stara się cały czas być widoczna zarówno poprzez koncerty na miejscu jak i nawiązywanie kontaktów na zewnątrz, występy w Nowym Targu, podejmuje próbę współzawodnictwa instrumentalnego poza szkołą, nawiązuje współprace ze szkołą artystyczną w Trstenie. Kolejne lata i nabory potwierdzają, że szkoła znalazła w społeczności lokalnej swoje miejsce. Uczniów jest coraz więcej, a więc i zorganizowanie zajęć w gościnnym gmachu OCK jest coraz trudniejsze. Powstaje szkolna orkiestra i zespół instrumentów dętych. Przybywa instrumentów. Szkoła jeździ z koncertami i na koncerty. Bierze udział w konkursach instrumentalnych, czasami nawet z dużymi sukcesami – to zasługa wspaniałych nauczycieli. Teraz mamy piękny obiekt. Będzie służył uczniom ze wszystkich miejscowości Orawy i nie tylko. Tutaj przez muzyczne działania tworzą się przyjaźnie, które kiedyś w przyszłości będą określać przyszłość  tej małej ojczyzny. Jest nadzieja, że kiedyś uczniowie przejmą  pałeczkę w kształceniu i wychowywaniu młodzieży orawskiej i będą rozsławiać ten region poza jego granicami.