Kompleks sportowy w Zubrzycy Dolnej

Kompleks sportowy w Zubrzycy Dolnej

W ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 01 czerwca 2018 r., w Dniu Dziecka uroczyście oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe w Zubrzycy Dolnej. Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona przez ks. proboszcza Tomasza Worka. W swojej homilii zachęcał przyszłych użytkowników boiska to gry w duchu fair play i wzajemnej życzliwości.
Następnie wszyscy udali się w kierunku nowego boiska, gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i poświęcenia nowo wybudowanego obiektu. W swoim wystąpieniu gospodarz gminy Antoni Karlak życzył wszystkim dzieciom wszelkiej pomyślności w nauce i w sporcie. Uczniowie ze szkoły w Zubrzycy Dolnej przygotowali bogaty program artystyczny, a na zakończenie oddano premierowe strzały na bramkę.
fot. Łukasz Sowiński