Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Jabłonce – Zakończenie projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Jabłonce – Zakończenie projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków

W dniu 7 listopada 2019 roku o godzinie 11.00 nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytkowania zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Jabłonce. W uroczystości udział wzięli: Gospodarz Gminy Jabłonka Pan Wójt Antoni Karlak, Parlamentarzyści: Pani Anna Paluch i Pan Edaward Siarka, Ksiądz Kazimierz Czepiel – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Jabłonce, Radni Rady Gminy Jabłonka, Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Krzysztof Faber, Radni Powiatowi, Pani Magdalena Zmarzlikova – Primator Miasta Trstena z delegacją i Pan Andrzej Jaros – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbórz z delegacją, Zastępca Wójta Pan Bolesław Wójcik, Pani Skarbnik Danuta Sarniak, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Jabłonce, Sołtysi sołectw Gminy Jabłonka z członkami Rad Sołeckich, a także Pan Krzysztof Łukaszczyk – Generalny Wykonawca, Inspektorzy Nadzoru i Technolog.
Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce Piotrowi Pukowskiemu przekazano obiekt do zarządzania.
Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce wymagała modernizacji i rozbudowy. Na podstawie szczegółowych analiz opracowano koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłonce, która uwzględniała 20 letnią perspektywę rozwoju Aglomeracji Jabłonka obejmującej sołectwa Jabłonka Centrum, Jabłonka Bory i Orawka. Rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Jabłonce to właściwie nowy obiekt, bowiem wybudowano trzy nowe reaktory SBR, nowy stopień oczyszczania mechanicznego, stację dmuchaw, stopień stabilizacji i odwadniania osadu za pomocą wirówki. Wszystkie procesy w oczyszczalni sterowane są za pomocą nowoczesnej automatyki. Przepustowość oczyszczalni zwiększono do Q = 1989 m3/dobę, a zdolność oczyszczania ładunku zanieczyszczeń do 15140 RLM.
fot. Jan Ciepliński