Otwarcie pracowni RTG

Otwarcie pracowni RTG

Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce wzbogaciło się o nowy aparat rentgenowski płucno-kostny typu RTG RAD PRO. W dniu 05.11.2018 roku otwarto Pracownię  Radiologiczną. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, jego zastępca Bolesław Wójcik, skarbnik Gminy Jabłonka Danuta Sarniak oraz Dyrektor SPZOZ Przemysław Olenderek wraz z pracownikami. Powstała pracownia, będzie świadczyć usługi diagnostyczne dla pacjentów w ramach POZ.
SPZOZ podejmie współpracę z pobliskim Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu oraz z innymi  SPZOZ oraz NZOZ. Nowy aparat jest urządzeniem cyfrowym, zautomatyzowanym, o niskiej dawce ekspozycji, przeznaczonym do prześwietleń zarówno dzieci jak i dorosłych. Wykonuje zdjęcia o wysokiej rozdzielczości.
Pracownia Radiologiczna od 01 stycznia 2019 roku czynna będzie codziennie. Do tego czasu tj. listopad i grudzień czynna będzie w środy od godz. 15:00. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe ustalenie innego terminu.