Nowa droga i chodnik w Zubrzycy Górnej

Nowa droga i chodnik w Zubrzycy Górnej

W dniu 19 listopada 2019 r. w Zubrzycy Górnej w przysiółku Zimna Dziura dokonano uroczystego oddania do użytku 1,2 km chodnika i nowo rozbudowanej drogi powiatowej Zubrzyca Górna-Sidzina-Bystra-Łętownia. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik, Starosta Suski Józef Bałos, Wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka, radni powiatowi, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka wraz z radnymi, Ks. Jan Kołodziej proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej, Rada Sołecka Zubrzycy Górnej na czele z Panią Sołtys Barbarą Mastelą, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy.
Wspólne działanie lokalnych samorządów poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi, a szczególnie bezpieczeństwo pieszych zawłaszcza dzieci poruszających się na tym odcinku.
Głównym inwestorem było Starostwo Powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu oraz gmina Jabłonka.
Inwestycja była dofinansowana z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna-Sidzina-Bystra-Łętownia.