Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Emila Kowalczyka

Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Emila Kowalczyka

W dniu 11 kwietnia w Orawskim Centrum Kultury odbył się XIV Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Emila Kowalczyka zorganizowany przez Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce.
Pani dyrektor Teresa Wójciak-Trybuła, która 14 lat temu zainicjowała ten pomysł powitała Panią Marię Staszkiewicz- dyrektora CUW-u, Panią Marię Łaciak – dyrektora BP w Jabłonce oraz wszystkich uczestników i ich opiekunów.
W przeglądzie wzięło udział trzynaścioro dzieci w wieku od trzech do sześciu lat z zaprzyjaźnionych przedszkoli – ze Spytkowic, Rokicin Podhalańskich ,Skawy , Podwilka, Orawki oraz ośmioro z przedszkola będącego organizatorem.
Wszystkie dzieci zaprezentowały swoje wiersze i gadki wspaniale co dowodem było wyróżnienie każdego z osobna w postaci dyplomu oraz upominku.
Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani tradycyjną orawską babką drożdżową.