Jawory na 100-lecie Niepodległości

Jawory na 100-lecie Niepodległości

W czwartek 17 maja 2018r. z inicjatywy prezesa Wspólnoty Leśnej Urbarialnej w Jabłonce Józefa Machaya przy współpracy Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka, nadleśniczego Romana Latonia z Nadleśnictwa Nowy Targ  oraz Starostwa Nowotarskiego na Polanach w Jabłonce posadzono 1500 jaworów z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Drzewka sadzili uczniowie gimnazjum w Jabłonce wraz z nauczycielami, myśliwi Koła Łowieckiego „Sabała”, przedstawiciele samorządu Gminy Jabłonka, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, policjanci z Komisariatu  Policji w Jabłonce, Wspólnota Leśna Urbarialna w Jabłonce, leśnicy z Nadleśnictwa Nowy Targ oraz Związek Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Nowy Targ.
Nadleśnictwo Nowy Targ przeprowadziło konkurs dla młodzieży dotyczący borów Orawsko -Nowotarskich oraz ochrony przyrody. Ufundowało również nagrody. Na zakończenie prezes Józef Machay zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek.
fot. Krzysztof Krzysztofiak