„Dwa Kraje, to Samo Przeznaczenie - Stulecie Stosunków Dyplomatycznych oraz Deklaracja Partnerstwa Strategicznego między Rzeczpospolitą Polską a Rumunią”

„Dwa Kraje, to Samo Przeznaczenie - Stulecie Stosunków Dyplomatycznych oraz Deklaracja Partnerstwa Strategicznego między Rzeczpospolitą Polską a Rumunią”

1 października 2019 roku na zaproszenie pana Ovidiu Dranga Ambasadora Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej Antoni Karlak wójt gminy Jabłonka uczestniczył w wydarzeniu „Dwa Kraje, to Samo Przeznaczenie – Stulecie Stosunków Dyplomatycznych oraz Deklaracja Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią”.

Program uroczystości składał się z części politycznej i dyplomatycznej, obejmującej przekazy oraz przemówienia. Z kolei w części naukowej, która obejmowała prezentację i debatę, udział wzięli wybitni goście. Zostały odczytane Przesłania Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Rumunii, wygłoszone przez doradców prezydenckich pana Krzysztofa Szczerskiego oraz pana Bogdana Aurescu. Głos zabrali również wicemarszałek Sejmu pani Małgorzata Gosiewska, ministrowie Spraw Zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz i pan Dan Neculaescu.

Podczas wydarzenia odbyła się prezentacja filmu dokumentalnego, w którym wskazano kluczowe momenty w historii stosunków rumuńsko-polskich, a także zaprezentowano wkład śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ustanowienie polsko-rumuńskiego Partnerstwa Strategicznego.

Wybitnym postaciom zostały wręczone odznaczenia za wkład w rozwój dwustronnego partnerstwa.

Wydarzenie zakończyło się wykładem i panelem dyskusyjnym nt.:

  • Życie codzienne uchodźców polskich w Rumunii w latach 1939– 1945
  • Wspólna historia – Sojusz Serc, Jeden Naród, Dwie Flagi