XXIX Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie. Inauguracja Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

XXIX Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie. Inauguracja Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

03.05.2018

W Jabłonce 3 Maja 2018r. w dniu Święta Narodowe Trzeciego Maja odbyła się Inauguracja Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz XXIX Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie. W kościele Przemienienia Pańskiego w Jabłonce została odprawiona mszaświęta w intencji Ojczyzny oraz strażaków, sprawowana przez księdza proboszcza Kazimierza Czepiela, dziekana dekanatu orawskiego, księdza Mariana Mieczkowskiego proboszcza parafii katedralnej w Łomży, oraz księdza Stanisława Kozianę. Po mszy św. wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusza Moniaka oraz pani Magdaleny Dziubek i pana Andrzeja Madeji złożył winiec pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II.
Następnie w Orawskim Centrum Kultury otwarto wystawę „Porucznik Wendelin Dziubek”. Licznie przybyła rodzina Wendelina Dziubka z nestorką rodu panią Aleksandrą Achtelik, córką Wendelina Dziubka. Uroczystego otwarcia wystawy, poświęconej temu zasłużonemu Orawianinowi, dokonał wójt Antoni Karlak i pani Aleksandra Achtelik. Pani Aleksandra Achtelik w imieniu rodziny podziękowała wójtowi Antoniemu Karlakowiza wszelkie dobro, a szczególnie za pamięć i cześć jakąod wielu lat obdarza jej ojca Wendelina Dziubku.
Wendelin Dziubek (ur. 4marca 1897 w Jabłonce, zm. 25 stycznia 1939) to niezwykle ważna dla Orawy postać, nauczyciel, działacz patriotyczny, regionalny i społeczny, w latach 1918–1920 organizator i dowódca Legii Orawskiej. W sali widowiskowej o godz 14 30 rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji  Inauguracja Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Głos zabrał wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. Mówił on o  227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, podkreślając że symbolizuje ona jedność, zgodę, poczucie odpowiedzialność za dobro ojczyzny. List pani poseł Anny Paluch odczytał radny powiatowy Julian Stopka.

W czasie uroczystości wystąpiły orkiestry dęte z Zubrzycy Górnej, Lipnicy Małej, Jabłonki i Lipnicy Wielkiej, prezentując utwory patriotyczne i niepodległościowe. Na scenie zatańczyły również mażoretki „Magnesik” z Podwilka.

24 kwietnia br. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, w roku obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, odbył się IV Konkurs Pieśni Patriotycznej „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Organizatorami konkursu byli Poseł na Sejm RP Anna Paluch, Senator RP Jan Hamerski oraz Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. W tegorocznej edycji udział wzięło 41 wykonawców, wśród których byli soliści, zespoły oraz chóry. W Jabłonce 3 maja zaprezentowali się laureaci tego konkursu. Widzowie mogli podziwiać interpretacje pieśni patriotycznych następujących młodych artystów: Dominika Prylińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku, Edyta Limanówka ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, Julia Barnaś ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku, Paulina i Katarzyna Waberskie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku, Zespół Regionalny Małolipnicanie.
Jak co roku wręczono również nagrody w konkursie „Na najpiękniejszy orawski moj”. Komisja oceniała orawskie moje zgodnie z regulaminem, zwracając szczególną uwagę na poprawne osadzenie, estetykę, otoczenie moja. Celem konkursu jest nie tylko podtrzymywanie tego interesującego zwyczaju, ale również swoistego rodzaju kontrola, etnograficznyzapis zachodzących zmian. Organizatorem konkursu jest: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Muzeum Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Komisja oceniła 12 zgłoszonych Moi. Nagrodzonym dyplomy wręczył Wójt Gminy Antoni Karlak.
W tym roku komisja w składzie:
Robert Kowalczyk – Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury,
Maria Łaciak – Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej,
Jadwiga Pilch – Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego,
przyznała następujące miejsca
Miejsca I
– Piotr Wojtyczek, Michał Jendryga, Adrian Scechura, Patryk Scechura, Dominik Stechura, Kamil Domin z Lipnicy Małej
– Wojciech Mszal – grupa chłopców „Zespół Skalniok” Zubrzyca Górna
– Dawid Florek, Kamil Kadłubek Jabłonka Matonogi
Miejsca II
– Zespół Małolipnicanie
– Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej
– Piotr Litwiak, Artur Basisty Jabłonka Bory
– Jan Głusiak Orawka
– Tomasz Scechura Podwilk
Miejsca III
– Damian Nowak, Paweł Kubacki, Przemek Kubacki, Patryk Janowiak, Kamil Nowak, Patryk Karkoszka z Lipnicy Małej
– Łukasz Burda, Paweł Bosak Zubrzyca Górna Tomasówka
fot. Marcin Pieróg